HandgebarenHandgebaren zijn de belangrijkste vorm van communicatie tijdens het waterskiën. Een instructies roepende skiër is door het lawaai van de motor en de afstand tussen de skiër en de boot, door de bootbemanning niet te verstaan. Bedenk dat niet begrepen instructies, buiten het feit dat het frustrerend is, uiterst gevaarlijk kunnen zijn. Mondelinge communicatie is slechts mogelijk voordat de lijn bij de start strak wordt gevaren en tijdens het oppikken van de skiër na een val. Het is dus van het grootste belang dat zowel de skiër, de uitkijk in de boot, alsook de bootpiloot communiceren met handgebaren en dat ze allen weten wat deze betekenen zodat misverstanden uitgesloten zijn! Onderstaand, de meest gebruikte handgebaren.

 

     
STOP LANGZAMER SNELLER
     
     
SNELHEID OK NAAR RECHTS NAAR LINKS
     
     
     
ALLES IN ORDE
OK
TERUG NAAR
VERTREKPUNT
OPNEMEN IN DE BOOT
of
LET OP

 

Verder is het uiterst belangrijk dat na een val de bootbemanning weet dat alles O.K. is. De boot kan dan rustig terugvaren om de skiër op te pikken. Wordt het O.K.-teken niet gegeven dan zal de bootbemanning aannemen dat er iets mis is en dus 'op snelheid' de skiër naderen om assistentie en zo nodig eerste hulp te bieden. Het O.K.-signaal wordt gegeven door beide armen boven het hoofd te heffen en vingers van beide handen tegen elkaar te houden, zodat deze een cirkel vormen.

Wil de skiër de lijn om wat voor reden ook loslaten, dan maakt deze met een hand het KILL-teken op nekhoogte.

Als de uitkijk zijn/haar arm zijwaarts strekt en op en neer beweegt, is dit een teken dat er golven aankomen.

Als de uitkijk zijn/haar arm voorwaarts strekt en op en neer beweegt, is dit een teken voor de skiër om achter de boot te blijven.

Als de skiër wil landen, dan dient dit aan de bootbemanning kenbaar gemaakt te worden door met de vlakke hand enige malen op het hoofd te kloppen.

Zorg er na een val als skiër voor, dat de bootbemanning je kan zien! Steek een arm of ski omhoog. Dit is voor je eigen veiligheid!

Als de bootpiloot met de arm boven zijn/haar hoofd een draaiende beweging maakt, is dit een teken dat de boot gaat draaien. Zorg er als skiër dus voor dat je op de juiste plek skiet. Voor beginners wil dit zeggen dat ze achter de boot (tussen de hekgolf) dienen te gaan skiën.

 

Bedenk nogmaals dat bovenstaande gebaren er zijn voor de veiligheid van zowel de skiër als van de bootbemanning. De gebaren zijn internationaal, dus overal geldt dezelfde betekenis.